ΑΛΧΗΜΕΙΑ - Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ

           Αdamus Saint -Germain 
          Μετάφραση : Μαρία Γρηγοράκη


  Πολλοί από εσάς έχετε μελετήσει την κίνηση, τον μετασχηματισμό της ενέργειας, την αλχημεία, και υπάρχουν πολλές ιδέες γύρω απ’ αυτήν.Πολλοί γοητεύεστε ακόμη από την ιδέα της μετατροπής του μολύβδου σε χρυσό ή της πέτρας σε διαμάντι. Άλλοι ενδιαφέρεστε να αλλάξετε τον καιρό και να τον προσαρμόσετε στις ανάγκες σας, αλλά έχετε μικρή επιτυχία και πολλή διάψευση των προσπαθειών σας.

  Τι είναι λοιπόν η αλχημεία ; Η αλχημεία είναι απλά ο μετασχηματισμός, η αλλαγή, η επανατακτοποίηση και η επανεκδήλωση της ενέργειας.

  Όπως ξέρετε, στον πυρήνα σας , δεν είστε ενέργεια, είστε συνειδητότητα. Η συνείδηση δεν περιέχει ενέργεια δική της ,αλλά χρησιμοποιεί την ενέργεια, που βρίσκεται σε ένα ουδέτερο σημείο ύπαρξης. Είναι τόσο ουδέτερο, που είναι δύσκολο για τους επιστήμονες ή τους μαθηματικούς να την «δούν», αλλά υπάρχει εκεί.

  Όταν η συνείδησή σας εμπνέεται, όταν θέλει να ανακαλύψει κάτι ή να μάθει, τότε εσείς δημιουργείτε μέσα σας μία δυναμική, που προσελκύει τις κατάλληλες ενέργειες. Και μετά παίρνετε αυτές τις ενέργειες και παίζετε μαζί τους και δημιουργείτε μαζί τους.

  Αυτές οι ενέργειες δεν είχαν ποτέ την πρόθεση να είναι κλειδωμένες σε ένα σημείο, ή να μένουν σε περιορισμό αιωνίως, είναι μία προσωρινή κατάσταση.

  Έτσι η αλχημεία είναι πραγματικά η πρωταρχική ικανότητα μέσα μας, να μετασχηματίζουμε την ενέργεια σε όποια μορφή θέλουμε, να την κινούμε κι αυτή να εκδηλώνεται.

  Για αιώνες η κίνηση της ενέργειας στη Γη πήγαινε πολύ- πολύ αργά. Έτσι τώρα ,η αλλαγή στις ενέργειες στη ζωή σας φαίνεται ότι γίνεται με ένα επίπονο βήμα, δηλ.η αλλαγή δεν γίνεται πολύ γρήγορα. Γιατί η αλλαγή τείνει να γίνεται κυρίως διανοητικά και όχι από την αληθινή εσωτερική συνείδηση.

  Επίσης υπάρχει η επιθυμία να τα αλλάξετε όλα γύρω σας,αλλά ακόμη δεν έχετε κατανοήσει γιατί βρίσκονται γύρω σας. Έτσι νομίζετε ότι έχετε χάσει την ικανότητα της αλχημείας , της κίνησης και της αλλαγής της ενέργειας . Παραιτείστε και λέτε ότι δεν μπορείτε να κάνετε τίποτε για αυτό. Θα θέλαμε να την επαναφέρουμε για όλους σας ,και είναι καιρός να κατανοήσετε ,ότι μπορείτε να κινείτε την ενέργεια και να αλχημίζετε πολύ εύκολα.

  Τι ήταν νομίζετε η αλχημεία;  Ήταν πολύ απλό.  Αφορούσε , το να παίρνετε τις βασικές ανθρώπινες ενέργειες και τη συνείδηση και να τις μετασχηματίζετε, επιτρέποντας τους να μαζέψουν τις υψηλότερης ενέργειας συχνότητες.  Οι ενέργειες  με υψηλότερες συχνότητες βρίσκονται παντού γύρω σας, στο σύμπαν, στον κόσμο. Βρίσκονται παντού, αλλά είναι δύσκολο να τις εκδηλώσετε στη Γη, επειδή έχει απίστευτη πυκνότητα, βαρύτητα, αλλά και ένα τύπο ενεργειακής πυκνότητας.
Έτσι οι Αιγύπτιοι, που πηγαινοέρχονταν πάνω και κάτω από τη γη, δούλεψαν με τον μετασχηματισμό της ενέργειας. Είχαν την ικανότητα να μετασχηματίζουν συνεχώς τις  χαμηλής συχνότητας ενέργειες ,σε υψηλής συχνότητας πνευματικές ενέργειες, ή να δημιουργούν μια ενδιάμεση ζώνη, που επέτρεπε σε αυτές τις ενέργειες μία δίοδο ή ένα μονοπάτι για να έρθουν  στη Γη.

  Οι πυραμίδες ήταν δοχεία ή ναοί, που βοηθούσαν στην διαδικασία μετασχηματισμού και δούλευαν αρκετά καλά. Αλλά δυστυχώς αυτή η υψηλή δόνηση ήταν δύσκολο να διατηρηθεί ,όταν έβγαιναν από τις πυραμίδες στην καθημερινή ζωή.
Η εργασία με την κίνηση και την αλλαγή της ενέργειας συνεχίστηκε για αιώνες. Βέβαια, οι εκκλησίες την θεώρησαν μαγεία και γι’αυτό οι αλχημιστές έπρεπε να κρύβονται και διέδιδαν ότι έκαναν πειράματα , για να μετατρέψουν την πέτρα σε χρυσό. Αυτό βέβαια ήταν ένα προσωπείο, γιατί η πραγματική τους εργασία ήταν η κίνηση και η αλλαγή της χαμηλής ενέργειας.

       Οδηγίες για την κίνηση και την αλχημεία της ενέργειας

   1)    Πρώτο και κύριο, πρέπει να καταλάβετε ,ότι η αλλαγή και ο μετασχηματισμός αρχίζει από μέσα σας. Γιατί συνήθως οταν εξασκείστε σ’αυτή, αρχίζετε έξω από εσάς.
  Εσείς έχετε αυτή την ικανότητα που λέγεται Χημεία, να μετασχηματίζετε οτιδήποτε. Πάντα υπήρχε μέσα σας, και είναι ακόμη εκεί. Eίχε κλειδωθεί και θαφτεί για πολύ χρόνο, αλλά τώρα πρέπει να αρχίσει από μέσα σας. Μην αρχίσετε κοιτώντας τον ουρανό ή τα πράγματα στον αέρα γύρω σας. Μην αρχίσετε καλώντας πνευματικούς οδηγούς ή οτιδήποτε άλλο, γιατί την στιγμή που το κάνετε, για άλλη μιά φορά καταπιέζετε και κλείνετε αυτή την ικανότητά σας, την δική σας χημεία στις ενέργειες.

  2)    Το δεύτερο και πολύ σημαντικό κομμάτι είναι, ότι όταν μετασχηματίζετε, όταν κινείτε ή αλχημίζτετε την ενέργεια, δεν εξασκείτε καμία πίεση ή δύναμη. Καμία πίεση ή δύναμη. Αν το κάνετε αυτό, π.χ. σε μία πέτρα ή σε ένα μήλο, τότε η πέτρα γίνεται πιο πέτρα και το μήλο πιο πολύ μήλο.

  Γιατί εξασκήσατε τόση πολλή ενέργεια και δύναμη και πίεση πάνω σε αυτό, και αυτές διασταυρώθηκαν με την πεποίθησή σας ότι κρατούσατε ένα μήλο ή μία πέτρα.

  Η αντίθεση της πεποίθησης ήταν επίσης παρούσα, που ήταν ότι επρόκειτο να προσπαθήσετε να το μετετρέψετε σε κάτι άλλο, χωρίς πραγματικά να πιστεύετε ότι μπορούστε, έτσι τελικά κάνατε μόνο την πέτρα πιο στερεή και το μήλο πιό μήλο.
Στον πραγματικό μετασχηματισμό ή αλχημεία δεν υπάρχει καθόλου πίεση και καμία δύναμη εξαναγκασμού. Δεν χρειάζεται να σκέφτεστε τίποτε ή να πιέζετε τίποτε.  Έτσι τι κάνετε; Πώς το κάνετε; Πώς κάνετε μετασχηματισμό , αλχημεία;

  Θα χρησιμοποιήσω μία πέτρα σαν παράδειγμα εδώ.
Λοιπόν έχετε μία πέτρα μπροστά σας. Αρχίζετε με αναπνοές και επιτρέπετε στον εαυτό σας απλά να «είναι» με την πέτρα. Αποδεχθείτε ότι είναι πέτρα εκείνη τη στιγμή. Αφού αποδεχθείτε ότι η ενέργεια υπάρχει μέσα στην πέτρα, μετά μπορείτε να αρχίσετε να κατανοείτε ότι είναι απλά ενέργεια και ότι έχει πολλές , πολλές άλλες δυνατότητες.

  Είναι προσωρινά με μορφή πέτρας και ήταν για αιώνες στη Γη, αλλά αυτή η μορφή της πέτρας μπροστά σας έχει επίσης τη δυνατότητα να είναι νερό, να είναι αέρας, να είναι φωτιά.
Έχει επίσης τη δυνατότητα να μην υπάρχει σε αυτή την φυσική πραγματικότητα, αλλά να υπάρχει σε άλλη διάσταση σαν πέτρα η σαν κάτι άλλο. Έχει επίσης τη δυνατότητα να είναι ένα δέντρο ή ένα κουνελάκι. Είναι απλά ενέργεια που εκφράζεται με μία από τις πολλές της δυνατότητες.

  Και καθώς κατανοείτε ότι δεν χρειάζεται πίεση, απλά αφορά την επέκταση της αντίληψής σας για το τι θα μπορούσε να είναι αυτή η πέτρα, ξαφνικά, αυτό αρχίζει να απελευθερώνει την πέτρα απο την τωρινή φυσική σκληρή της κατάσταση και έτσι η πέτρα μπορεί να κατανοήσει...βλέπετε, η πέτρα έχει την δική της μορφή μη έμψυχης συνείδησης ,αλλά έχει μία επίγνωση από μόνη της.

  Και καθώς εσείς επεκτείνετε την φαντασία και την συνείδησή σας και κατανοείτε, ότι η πέτρα είναι πολλά περισσότερο από ένα αντικείμενο μπροστά σας, αλλά το κάνετε χωρίς πίεση, αυτό κυριολεκτικά ξεκλειδώνει τις ενέργειες, που σχηματίζουν τα άτομα και τα μόρια και οτιδήποτε άλλο, που κάνουν την ενέργεια σε μορφή πέτρας. Βασικά αυτό που έχετε κάνει είναι ότι την έχετε απελευθερώσει από το να παίζει ένα ρόλο, τον ρόλο της σαν πέτρα. Η ενεργειακή δυναμική μέσα και γύρω από την πέτρα κυριολεκτικά αλλάζει εκείνη τη στιγμή.

  Ξαφνικά αυτή η πέτρα έχει απελευθερωθεί από την διαταγή ή την υπηρεσία της να είναι πέτρα. Όχι επειδή της επιβάλλατε κάτι. Δεν προσπαθείτε να την αλλάξετε σε κάτι άλλο. Αναγνωρίζετε απλά τι είναι – μία πέτρα- και τι άλλο είναι επίσης , οτιδήποτε άλλο, δυνατότητες. Είναι απλά ενέργεια που κάθεται εκεί.

  Σε αυτό το σημείο – και είναι σημαντικό- μην κάνετε τίποτα. Πηγαίνετε στο χώρο του κενού. Θα είναι μία πρόκληση για σας, γιατί θα θελήσετε να προσπαθήσετε να την μετασχηματίσετε είτε σε χρυσό είτε σε οτιδήποτε, χρησιμοποιώντας νοητική δύναμη ή πίεση. Αλλά ,μείνετε στο κενό, έξω από το μυαλό και τις σκέψεις. Γιατί έτσι επιτυγχάνετε μία βαθύτερη σύνδεση με αυτό το αντικείμενο, την πέτρα. Πηγαίνετε στις βαθύτερες ενεργειακές ιδιότητες του τι είναι, και αλλάζετε απλά τον ορισμό της ενέργειάς της με ανθρώπινους όρους ή διανοητικούς. Τώρα πραγματικά αρχίζετε να αισθάνεστε βαθειά μέσα σας, τι πραγματικά είναι η ενέργεια.

  Μείνετε σε αυτό το κενό χωρίς πίεση, χωρίς νοητική δραστηριότητα, χωρίς να βάζετε άλλες επιθυμίες στην πέτρα, μέχρι να πείτε ειλικρινά στον εαυτό σας ότι είστε στο κενό με αυτήν.

  Πότε καταλαβαίνετε ότι είστε πραγματικά στο κενό με αυτή την πέτρα;
  Όταν ξαφνικά , σαν φλας, σαν φως γύρω σας, συνειδητοποιείτε ότι το κενό είναι τελικά τα πάντα.

  Έχετε περάσει ένα σημαντικό εμπόδιο.Αυτό το κενό δεν ήταν καθόλου κενό, ήταν η ευκαιρία να πάτε πέρα από το μυαλό, στην αληθινή σας συνείδηση, σε μία επεκτεταμένη θεϊκή κατάσταση. Όταν φθάσετε σε αυτό το σημείο, το σώμα σας θα κινηθεί ξαφνικά, θα δείτε ένα κύμα φωτός, θα αναπνεύσετε βαθειά και θα συνειδητοποιήσετε ότι έχετε υπερβεί τον εαυτό σας, σε μια συνείδηση ,όπου κατανοείτε ότι όλα είναι ολότητα.

  Τώρα σε αυτή την κατάσταση της Ολότητας, πολλά πράγματα αρχίζουν να συμβαίνουν.
  Αρχίζετε να κάνετε διαφορετικές συνειδητές συνδέσεις με τον εαυτό σας. Αρχίζετε να καταλαβαίνετε την αληθινή φύση της ενέργειάς σας, τα πράγματα που έχετε προσελκύσει στη ζωή σας, για να δημιουργήσετε την φυσική και ανθρώπινη πραγματικότητά σας. Καταλαβαίνετε την ενεργειακή σύνδεση όλων των πραγμάτων και αρχίζετε να βλέπετε τον εαυτό σας σαν θεϊκή συνειδητή ύπαρξη.

  Υπάρχει πολλή συζήτηση για το « Είμαστε όλοι Ένα »,αλλά η πραγματικότητα είναι οτι είστε το δικό σας Ένα. Ναι, είμαστε όλοι από την  Πηγή, αλλά είμαστε κυρίαρχες οντότητες. Δεν πάτε πίσω σε κάποια μοναδικότητα ( oneness). To επίτευγμα εδώ δεν είναι να ξανα- συνδεθείτε με κάποιον, να ξανα-ενωθείτε, ή να ξανα- ομογενοποιηθείτε, αλλά ξαφνικά, σε αυτή την κατάσταση ύπαρξης- στη μη διανοητική- συνειδητοποιείτε την Μοναδικότητά σας.

  Τώρα , σε αυτή την κατάσταση ύπαρξης, καταλαβαίνοντας την διασύνδεση της ενέργειας, κατανοώντας τον εαυτό σας σαν Δημιουργό, τώρα μπορείτε να φανταστείτε  οτιδήποτε θέλετε να είναι αυτή τη πέτρα. Κάθεται εκεί έτοιμη να σας υπηρετήσει.
Φαντάζεστε την πέτρα να συνεχίζει σαν πέτρα ή φαντάζεστε αυτή την ενέργεια να γίνεται κάτι άλλο; Θα μπορούσε να μετατραπεί σε ένα αυτοκίνητο ή σε ένα κομμάτι χρυσού. Θα μπορούσε να μετατραπεί σε οτιδήποτε, ένα βάζο με λουλούδια, μία όμορφη συμφωνία, ένα βιβλίο.  Δεν έχει σημασία.
Αυτό που κάνετε είναι ότι το φαντάζεστε. Φαντάζεστε την συνείδησή σας και αυτή την ακατέργαστη ενέργεια να χορεύουν μαζί. Χωρίς κανόνες, τελείως ανοιχτά , όμορφα όσο πιο πολύ μπορείτε, χωρίς τους περιορισμούς της Γης.

  Και μετά όταν το κάνετε αυτό, πάρτε μιά βαθειά αναπνοή και αφήστε το.
  Παίρνετε μιά μεγάλη βαθειά αναπνοή και το αφήνετε.
  Μόλις έχετε κάνει αλχημεία. Και όταν ανοίξετε τα μάτια σας , θα δείτε την πέτρα να κάθεται εκεί και θα αναρωτηθείτε « Το έκανα σωστά ; », γιατί δεν θα έπρεπε να υπάρχει εδώ ένα αυτοκίνητο, ή χρυσός ή χρήματα;  Ναι το κάνατε σωστά.

  Το ενδιαφέρον είναι ότι η πέτρα μπορεί και πιθανώς θα κάθεται εκεί. Αλλά κάπου εκεί έξω, ερχόμενο σε σας γρήγορα, θα είναι αυτό που φανταστήκατε! Ναι, είτε ένα αυτοκίνητο, είτε χρυσός , είτε χρήματα, τώρα βρίσκουν το δρόμο τους για την δική σας πραγματικότητα και πρόκειται να εμφανιστούν. Μπορεί να είναι μέρες , βδομάδες , μήνες, όσο θέλετε, δεν έχει σημασία. Αλλά θα εμφανιστούν.

  Αυτό που έχετε κάνει μόλις τώρα, είναι ότι στις άλλες σφαίρες κυριολεκτικά κινήσατε την ενέργεια, την χρησιμοποιήσατε , την φέρατε μέσα, και τώρα πειμένετε την άφιξή της.
Ναι είναι τόσο απλό.

  Και αν λέτε ότι προσπαθήσατε αλλά δεν γίνεται, είναι γιατί προσπαθήσατε με τον τρόπο που περιέγραψα, με εξαναγκασμό και δύναμη και νοητική πίεση και όχι στη Νέα Ενέργεια. Η προσπάθεια ήταν από το μυαλό όχι από την καρδιά.
Έτσι ναι, είναι τόσο απλό !

Adamus Saint- Germain ,   12 Aυγούστου 2010 

Μετάφραση : Μαρία Γρηγοράκη