ΓΙΑΤΙ ΔΟΘΗΚΕ ΑΥΤΗ Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

 Video

Ο Eric Alexander, παιδί Ελλήνων μεταναστών, τα τελευταία δώδεκα χρόνια κάνει Ανώτερες Επικοινωνίες. Όπως είναι φυσικό, πολλές φορές το ενδιαφέρον του εστιάζεται στην Ελλάδα. Εδώ δίνει μια συναρπαστική συνέντευξη από το Νο 15-29, ενώ από το Νο 1-14 είναι ηχογραφημένο το σεμινάριο με το ίδιο θέμα.

http://www.youtube.com/watch?v=uPn47X7FtuM&feature=related