ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Video

Από το Group μέσω της Elena Era

Πληροφόρηση του γκρουπ για το πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την επιχείρησή μας ως ένα δυνατό εργαλείο εξέλιξης, τρόπους ανάληψης του καθήκοντός μας ως άνθρωποι αλλά και την οπτική τους για την Ελλάδα, σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις που συμβαίνουν. Προηγείται ένας μικρός διαλογισμός.
από το LightWorker.gr