ΔΩΡΕΑΝ ΣΠΟΥΔΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΚΟ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ"


Δωρεάν σπουδές!

  Ο Μη Κυβερνητικός Οργανισμός, «Equal Society - Κοινωνία Ίσων Ευκαιριών», προωθώντας ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση, ήρθε σε επαφή με εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού για να υλοποιήσει το πρόγραμμα «Σπουδάζω με Υποτροφία». Η δράση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς και του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης.

  Προς το παρόν τα προγράμματα στα οποία προσφέρονται υποτροφία, είναι τα παρακάτω:
•  Μεταπτυχιακό σε MBA International του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (κόστος 12,000 €).
•  ΜBA in Shipping στο Alba Graduate Business School (Καταληκτική ημερομηνία 6 Ιουλίου 2012)
•  Μεταπτυχιακό Δίπλωμα - Marketing στο University of Limerick (κόστος 15.000 €, καλύπτονται τα έξοδα διαμονής στην πανεπιστημιούπολη ενώ δίνεται και οικονομική ενίσχυση 400 ευρώ ανά μήνα)
•  Μεταπτυχιακό δίπλωμα - Marketing στο Cyprus Institute of Marketing (κόστος 5.000 €)
•  Μεταπτυχιακό στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική του Τ.Ε.Ι. Πειραιά
•  Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στις Υδατοκαλλιέργειες στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας-Τ.Ε.Ι. Ηπείρου
•  MSc in Management και MSc in Computer Science στο Independent Science and Technology College (Καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων 20 Ιουλίου 2012)

  Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα «Σπουδάζω με υποτροφία» καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση των κοινωνικών και οικονομικών κριτηρίων της Equal Society και την αίτηση του εκπαιδευτικού φορέα που τους ενδιαφέρει. Και τις δύο αιτήσεις μπορείτε να τις βρείτε στο www.equalsociety.gr.

www.goodchannel.gr