ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ

4188a76c8fe11495.jpg
  Ξεκινάει η λειτουργία του Πανελλήνιου Δικτύου υποστήριξης των υπερχρεωμένων καταναλωτών και παροχής σε αυτούς δωρεάν νομικής συνδρομής στο στάδιο της προσπάθειάς τους για εξωδικαστική ρύθμιση των χρεών τους, με τη συμμετοχή δικηγορικών συλλόγων και ενώσεων καταναλωτών από όλη τη χώρα, ενώ ετοιμάζονται νέες νομοθετικές πρωτοβουλίες, όπως είναι η συνολική αναμόρφωση τόσο του Ν. 2251/94, ο οποίος ορίζει το βασικό πλαίσιο για την προστασία των καταναλωτών, όσο και η αναδόμηση της ασφαλιστικής αγοράς με νομοθετική ρύθμιση που έρχεται σύντομα για διαβούλευση και εν συνεχεία για ψήφιση στη Βουλή.
  Αυτό γνωστοποίησε η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Καταναλωτή 15 Μαρτίου 2011. Σύμφωνα με το Ν. 3869/2010, οι οφειλέτες που θέλουν να αξιοποιήσουν τις διατάξεις του και να επιτύχουν απαλλαγή τους από τα χρέη υποχρεούνται, πριν από την υποβολή αίτησης στο δικαστήριο, να επιδιώξουν συμβιβασμό με τους δανειστές τους. Στην προσπάθεια αυτή, τους οφειλέτες συντρέχουν οι ενώσεις καταναλωτών, ο Συνήγορος του Καταναλωτή, ο Διαμεσολαβητής Τραπεζικών Υπηρεσιών, οι Επιτροπές Φιλικού Διακανονισμού, καθώς επίσης και δικηγόροι.
  Ήδη στις ενώσεις καταναλωτών έχουν απευθυνθεί χιλιάδες καταναλωτές ζητώντας τη συνδρομή τους για τη ρύθμιση των χρεών τους με βάση τις πραγματικές τους δυνατότητες. Εξάλλου, σε αρκετές πόλεις δεν λειτουργούν ή δεν υπάρχουν ενώσεις καταναλωτών.
  Αναγκαίο είναι γι’ αυτό να δοθεί στους καταναλωτές και η δυνατότητα να βρίσκουν την παραπάνω νομική συνδρομή από δικηγόρους χωρίς οικονομική επιβάρυνση.
  Οι υπερχρεωμένοι οφειλέτες που επιθυμούν να κάνουν χρήση των διατάξεων του νέου νόμου μπορούν να απευθύνονται στο δικηγορικό σύλλογο ή την ένωση καταναλωτών της περιφέρειάς τους, προκειμένου να λαμβάνουν δωρεάν πληροφόρηση για τις προϋποθέσεις υπαγωγής τους στο νόμο, για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν, καθώς και συνδρομή κατά τη σύνταξη ή και την υποβολή της πρότασης συμβιβασμού προς τους πιστωτές από κατάλληλα εκπαιδευμένους επιστήμονες, οι οποίοι διαθέτουν εμπειρία στα θέματα υπερχρέωσης και κατάστρωσης οικογενειακού προϋπολογισμού.
  Οι ενώσεις καταναλωτών και οι δικηγόροι θα υπογράφουν το πρακτικό συμβιβασμού ή τη βεβαίωση αποτυχίας, όπως προβλέπεται στο νόμο. Οι δικηγορικοί σύλλογοι αναλαμβάνουν την υποχρέωση να καταρτίσουν σχετικές καταστάσεις με δικηγόρους που αναλαμβάνουν τη δωρεάν συνδρομή των καταναλωτών.
  Οι ενώσεις καταναλωτών θα υποστηρίζονται και οι δικηγόροι θα αποζημιώνονται για τις παραπάνω υπηρεσίες τους από πόρους του ΕΣΠΑ, και ειδικότερα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση». Η χρηματοδότηση του Δικτύου θα διαρκέσει καταρχήν για ολόκληρο το 2011 και θα καλύψει υποθέσεις αναδρομικά από 28.1.2011.
  Οι όροι λειτουργίας του Δικτύου ρυθμίζονται με Κοινή Υπουργική Απόφαση που υπεγράφη. Στην πρόσκληση της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή έχουν ήδη ανταποκριθεί τριάντα οκτώ δικηγορικοί σύλλογοι και τριάντα ενώσεις καταναλωτών από όλη τη χώρα.
  Δικηγόροι-μέλη των δικηγορικών συλλόγων που συμμετέχουν στο Δίκτυο και ενώσεις καταναλωτών με ειδικό επιστημονικό προσωπικό (δικηγόροι – οικονομολόγοι) αναλαμβάνουν την παροχή συνδρομής στους υπερχρεωμένους οφειλέτες που απευθύνονται σε αυτούς
  Στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή (www.efpolis.gr) οι υπερχρεωμένοι οφειλέτες μπορούν να βρουν, με βάση τον τόπο της κατοικίας τους, αναλυτικές πληροφορίες για τους δικηγορικούς συλλόγους και τις ενώσεις καταναλωτών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Η σχετική κατάσταση θα ενημερώνεται με τις νέες συμμετοχές που θα δηλώνονται.
  Η πρωτοβουλία της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή έρχεται να ενθαρρύνει τους υπερχρεωμένους οφειλέτες να πληροφορηθούν με τον πλέον έγκυρο τρόπο τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία υπαγωγής στο νόμο, να βρουν νομικές συμβουλές με βάση την ατομική τους περίπτωση και να αξιοποιήσουν το αρχικό στάδιο της διαδικασίας χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.
  «Ο νόμος για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, η σύσταση Πανελληνίου Δικτύου για την παροχή πληροφόρησης και υποστήριξής τους, η ρύθμιση με την οποία αναστέλλονται οι πλειστηριασμοί για την πρώτη κατοικία, οι Υπουργικές Αποφάσεις για την απαγόρευση οκτώ καταχρηστικών όρων από τις Τράπεζες και τη μονομερή και απροειδοποίητη τροποποίηση του ύψους των ασφαλίστρων και η ενσωμάτωση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τις χρονομεριστικές μισθώσεις είναι μερικές από τις θεσμικές παρεμβάσεις που έχουν γίνει τους τελευταίους μήνες» δήλωσε ο υφυπουργός
  Πρόσθεσε ότι καλούνται οι καταναλωτές να επισημαίνουν στις αρμόδιες αρχές, είτε αυτές είναι κρατικές δομές, όπως η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, είτε ανεξάρτητες, όπως ο Συνήγορος του Καταναλωτή, είτε πιστοποιημένες καταναλωτικές οργανώσεις, τις όποιες αθέμιτες πρακτικές αντιμετωπίζουν από επιχειρήσεις στην καθημερινότητά τους διότι η δική τους συμβολή είναι και αυτή κρίσιμη για την καταπολέμηση των στρεβλώσεων στην αγορά.
http://www.newsbeast.gr