ΕΝΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΙΧΤΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΑΠΟ ΤΟ TEDxATHENS  Το Human Grid (Ανθρώπινο Δίχτυ) είναι μια πρωτοβουλία του TEDxAthens, η οποία εστιάζει στην Αθήνα και πιο συγκεκριμένα σε ομάδες ανθρώπων που «υφαίνουν» τον κοινωνικό ιστό της πόλης.
Το Human Grid φιλοδοξεί να αναδείξει και να υποστηρίξει ομάδες ανθρώπων που αποφάσισαν να συνεργαστούν για έναν κοινό σκοπό, να βοηθήσουν τους συνανθρώπους τους, και να κάνουν κάτι καλό για τους γύρω τους και την πόλη τους, κόντρα στη οικονομική κρίση και την υποβάθμιση του κοινωνικού ιστού.

  Οι στόχοι και η δομή των ομάδων αυτών ποικίλλουν. Το εύρος των δραστηριοτήτων τους περιλαμβάνει τη σίτιση και περίθαλψη απόρων, τον εξωραϊσμό πάρκων, το στήσιμο ανταλλακτικών παζαριών, τη διοργάνωση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, το συντονισμό περιπάτων και ποδηλατοποριών στους δρόμους της Αθήνας ή την γενικότερη αναβάθμιση υποβαθμισμένων περιοχών της πόλης με δράσεις και πρωτοβουλίες σε γειτονιές. Κοινό σημείο όλων των παραπάνω είναι η grass-roots λειτουργία τους, καθώς οι ομάδες αυτές δεν δημιουργήθηκαν από κάποιο κρατικό φορέα, αλλά βασίστηκαν στη γνήσια ανάγκη των κατοίκων της πόλης να συμβάλλουν στην βελτίωση των συνθηκών ζωής στην Αθήνα.
  Στόχος του Human Grid είναι μέσω του διαδικτυακού χάρτη, να αποτυπωθεί το «ανθρώπινο δίχτυ» της Αθήνας ώστε να μπορούν όσοι ενδιαφέρονται για συγκεκριμένες πρωτοβουλίες να τις αναζητούν εύκολα και γρήγορα, να ενημερώνονται για τις επικείμενες δράσεις τους καθώς και για τον τρόπο που μπορούν κι αυτοί να συνδράμουν.
  Συνοπτικά, το Human Grid φιλοδοξεί να συμβάλει ώστε να αναδειχθούν πρωτοβουλίες της πόλης που αξίζει να διαδοθούν, να αποκτήσουν περισσότερους υποστηρικτές και να ενισχυθούν επικοινωνιακά, ώστε να μπορέσουν να υπηρετήσουν καλύτερα το σκοπό τους. Πιστεύουμε ότι μέσω της οργανωμένης καταγραφής των ομάδων της πόλης θα αναδειχθούν οι καλές πρακτικές, που θα δώσουν ιδέες και τεχνογνωσία σε πολίτες είτε να ενταχθούν σε κάποια ήδη υπάρχουσα οργάνωση είτε να δημιουργήσουν τη δική τους ομάδα/ πρωτοβουλία/ κοινότητα.

www.kala-nea.gr