ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (Video)

 ELENA ERA: ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

STEVE ROTHER: Μαθαίνοντας να κοιτάτε ψηλά

STEVE ROTHER: Χτίζοντας ένα καινούργιο κόσμο

STEVE ROTHER: Το Τέλος του Σχοινιού - Μαγνητική Επαν-ευθυγράμμιση

STEVE ROTHER: Τιμώντας τους Άλλους Θεούς - Όντας και Αντανακλώντας το Φως στο Νέο Κόσμο

STEVE ROTHER: Το Τρίτο Κύμα Ενδυνάμωσης - Αρμονία

STEVE ROTHER: Χώρος για το Φως σας - Οι Νέοι Ανθρώπινοι Άγγελοι

STEVE ROTHER: Παίζοντας Ένα Νέο Παιχνίδι - Επανα- κατευθύνοντας το Φως

STEVE ROTHER: Πόσο Μικρός είναι ο Κόσμος σας;

ABRAHAM - HICKS: Ο Νόμος της Έλξης
 
ABRAHAM - HICKS: The 30- Day Better - Feeling Thought Process 

ABRAHAM - HICKS: The Key to Effortless Manifestation

ABRAHAM - HICKS: Dealing With A Breakup

ABRAHAM - HICKS: Imagination and Law of Attraction

BASHAR: Shifting Through Infinity

BASHAR - DARRYL ANKA: Η Συγχρονικότητα της Ύπαρξης

BASHAR: 2010-2012 Important Message

BARBARA MARCINIAK: Μηνύματα από τους Πλειάδειους (1/10)

SETH SPEAKS BY JANE ROBERTS (1/13)